Veľkoobchodné podmienky

Pokiaľ tovar nakupujete ako firma, to znamená, že vyplníte správne IČO a DIČ, platia pre Vás VEĽKOOBCHODNÉ PODMIENKY.

 

Pred prvým nákupom sa prosím zoznámte s obchodnými a záručnými podmienkami a tiež s nákupným a reklamačným poriadkom.

Odoslaním objednávky potvrdzujete súhlas s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami. V prípade zadania neplatných údajov nebude tovar vyexpedovaný, čím kúpna zmluva zaniká.


1. Základné ustanovenia
Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi Odberateľom (e-shop, kamenný obchod, dealer) a firmou V-TAC, s.r.o. (Veľkoobchod). Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy a zároveň aj na kontaktnej adrese veľkoobchodu. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový odberateľ je povinný sa riadne s týmito stanovami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce.

2. Podmienky spolupráce
Odberateľ - Odberateľom našich produktov sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom platného výpisu z obchodného registra, alebo Živnostenského listu, pričom predmety podnikania úzko súvisia s LED osvetlením a nami predávaným sortimentom.

Registrácia nového odberateľa je možná nasledujúcimi postupmi:
a) zaslaním e-mailu s údajmi potrebnými k registrácii
Pri registrácii požadujeme informácie ako Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, kontaktné údaje (tel., e-mail). Každú zmenu údajov je nutné okamžite nahlásiť spoločnosti V-TAC, s.r.o.
Za nedopatrenie a výdavky spojené so zmenou údajov firma V-TAC, s.r.o. nezodpovedá.

3. Kontaktné údaje
Korešpondenčná adresa: V-TAC, s.r.o., M.Benku 2341/9, 955 03, Topoľčany, Slovensko.

4. Objednávka
Tovar je možné objednávať:
• vyplnením objednávky na našej stránke
• e-mailom,
• v nutnom prípade telefonicky, avšak tento spôsob nepreferujeme

Úspešným odoslaním objednávky odberateľ potvrdzuje jej záväznosť a zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Objednávka musí obsahovať: obchodný názov odberateľa, meno kontaktnej osoby, telefónne číslo, e-mail, IČO, DIČ, bankové spojenie, presný popis a počet kusov objednávaného tovaru a spôsob odberu. V prípade že ste už zaregistrovaní, informácie o vašej spoločnosti zadávať nemusíte. Dodávky sú realizované v čo najkratšom termíne podľa dostupnosti daného produktu a prevádzkových možností. Objednávky sú spracovávané do 24 hodín a vybavované do 3 pracovných dní. V prípade, že objednaný produkt práve k dispozícii nemáme skladom, doba vybavenia objednávky môže trvať v priemere 7-14 pracovných dní. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na miesto odberu,ktoré určí odberateľ v objednávke. V-TAC, s.r.o. si vyhradzuje právo nevybaviť objednávku pokiaľ to neumožňujú okolnosti (produkt momentálne nie je na trhu dostupný, a pod.).

Zrušenie objednávky
V prípade, že odberateľ je nútený zrušiť objednávku vo veľkoobchode, musí tak urobiť písomne, a to e-mailom. Na základe obchodnej etiky a udržiavania dobrých obchodných vzťahov očakávame že nás objednávajúci o týchto okolnostiach informuje včas, a len v nevyhnutných prípadoch.

5. Žiadny minimálny odber

Prvý nákup v našom veľkoobchode za veľkoobchodné ceny musí byť za minimálne 100 € + DPH.

Každá ďalšia objednávka musí byť minimálne za 20 € bez DPH, v opačnom prípade účtujeme poplatok za nízku objednávku 2€ bez DPH.

6. Veľkoobchodné ceny
Veľkoobchodné ceny sú aktuálne ceny pre odberateľov. Ceny sú publikované pravidelne v cenníku veľkoobchodu. Ceny vo veľkoobchodnom cenníku zodpovedajú aktuálnym nákupným podmienkam veľkoobchodu, skladovej situácii, a rozsahu obchodnej spolupráce s daným odberateľom. Firma V-TAC, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu ceny na základe zmeny zákonov, alebo dodávateľských cien. Je v záujme odberateľa si pri každom nákupe aktuálne ceny preveriť.

7. Platobné podmienky
Dátumom úhrady / platby faktúry sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet veľkoobchodu.
Úhrada je možná platbou vopred, alebo dobierkou, či hotovosťou. V takom prípade o tom informuje kupujúci vo svojej objednávke. Predávajúci následne vystaví a zašle kupujúcemu faktúru, na základe ktorej kupujúci uskutoční platbu (suma, variabilný symbol, číslo účtu sa nachádza na faktúre).
Platbu objednaného tovaru je tiež možné uskutočniť hotovostnou platbou, a to pri prevzatí dobierkovej zásielky od kuriéra. Cena prepravy je od 4€ bez DPH - presná suma prepravy je vypočítaná v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky.

Nákup na faktúru so splatnosťou nie je možný.

8. Dodávka tovaru
Tovar na území SR zasielame kuriérskou službou GLS. Kupujúci si môže obstarať aj svoju vlastnú prepravu, o čom pri objednávke informuje predajcu. Náklady na prepravu tovaru hradí odberateľ pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade že tovar je pri doprave prepravnou službou zjavne poškodený, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať prepravnú službu. Poškodený tovar v žiadnom prípade ďalej nepoužívajte. V-TAC, s.r.o. zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky. Tovar je tiež možné prevziať osobne na prevádzke firmy alebo na jednej z partnerských prevádzok. Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru, a či tovar nie je mechanicky poškodený. Pokiaľ sa objaví nezrovnalosť v dodávke a fakturácii tovaru, prosíme bezodkladne kontaktovať V-TAC, s.r.o., najneskôr do 3 dní od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie nemusia byť akceptované.
Spoločnosť V-TAC,s.r.o. sa vždy snaží vyhovieť požiadavkám svojich odberateľov, preto nás pri akýchkoľvek otázkach kontaktujte.

9. Záručné a reklamačné podmienky
Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach.

10. Záverečné ustanovenia
Veľkoobchod si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo legislatívneho prostredia. Upozornenie:
Pretože V-TAC, s.r.o. predáva tovar určený k ďalšiemu predaju, neposkytuje služby ako napríklad záruka vrátenia peňazí a záruka možnosti vrátenia tovaru, ktoré sú podľa Občianskeho zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa určené pre predaj spotrebiteľom. To znamená, že objednaný tovar nie je možné vrátiť z toho dôvodu, že Vám ho zákazník nechce, alebo ste ho nepredali, ...