Reklamačné podmienky

Vážený odberateľ,
prečítajte si prosím pozorne nasledujúce informácie, ktoré presne ustanovujú podmienky a spôsob, akým môžete uplatniť reklamáciu na tovar zakúpený v našom veľkoobchode.
 
Pri reklamácii sa firma V-TAC, s.r.o. riadi týmito pravidlami ak sa s odberateľmi nedohodne inak.
Tovar, ktorý chcete reklamovať musí mať vypísaný reklamačný list.

Spotrebiteľ, ktorý reklamuje tovar v zmysle občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa, je povinný tovar reklamovať čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami, preto Vás prosíme, posielajte ku nám reklamovaný tovar v súlade s týmto ustanovením zákona.

Preprava reklamovaného tovaru

Balík resp. kartón musí byť viditeľne označený nápisom REKLAMÁCIA.
Prosíme Vás aby ste s reklamovaným tovarom zaobchádzali s náležitou opatrnosťou aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu.

Spôsoby vybavenia reklamácie:

Pri reklamácii rozlišujeme chyby odstrániteľné a neodstrániteľné.
a) odstrániteľné
– po následnom odstránení chyby bude zákazníkovi opravený tovar vrátený

b) neodstrániteľné
– zákazníkovi bude tovar vymenený podľa možnosti skladových zásob firmy, alebo podľa dohody zamenený, prípadne vystavený dobropis

Reklamáciu vybavujeme čo najskôr, niekedy však môže vybavenie trvať až do 30 dní.


Dodržiavaním týchto ustanovení a spôsobov, prispejete k rýchlejšiemu vybaveniu Vašej reklamácie a spokojnosti konečného spotrebiteľa.